BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri Son Gönderme Tarihi: 5 Mart 2023

Bildiri Özeti Genel Kuralları
Bildiri özetleri Türkçe olarak hazırlanmalıdır.

 • Bildirinin özetinde başlık, yazar adı ve çalıştıkları kurumlar belirtilmelidir.
 • Başlık açıklayıcı ve anlaşılır olmalı ve tercihen 20 kelimeyi aşmamalıdır.
 • Bildiri özetinde yazar sayısı en fazla 29 'dur, bundan daha fazla yazar sayısı olan bildiri sahipleri upek2023@topkon.com adresine yazılı olarak başvurmaları rica olunur.
 • Özetler; amaç, gereç ve yöntem, bulgular (sayısal veri ve/veya istatistik yeri) ve sonuçlar bölümlerini kapsamalıdır.
 • Özetlerin yaklaşık 300 kelimeyi aşmayacak şekilde hazırlanması gerekmektedir.
 • Bildiriyi sunacak kişi işaretlenmelidir.
 • Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için, sunum yapacak katılımcının kongre kaydını yaptırması gerekmektedir.
 • Bildiriler poster ve sözel olarak kabul edilecektir. Bildirilerin sunum şekli konusunda son kararı bilimsel kurul verecektir.
 • Başvuruların değerlendirilmesi kongrenin bilimsel kurulu tarafından yapılacak ve katılımcılara e-posta yoluyla bildirilecektir.
 • Bildiri özetleri için son gönderme tarihi 5 Mart 2023'tür.
 • Kabul edilen bildiri özetleri USB ile dağıtılan Kongre Özet Kitabı’nda yer alacaktır.

Sözel Sunum Kuralları

 • Sözel sunumlar kongre boyunca programda belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır.
 • Sözel ve kısa sözel sunumlar olarak 2 ayrı kategoriye ayrılacaktır.
 • Sözel sunum yapacak olan katılımcıların, programda belirtilen sunum saatinden en az 1 saat önce bildirilerini, sunum kontrol odasına teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Sözel sunum, Office 2000 veya üstü yazılımlarla “PowerPoint” programı ile hazırlanabilecektir. Salonlarda her türlü teknik donanım bulunacaktır.
 • IOS yazılımı kullanacak olan sunum sahiplerinin sunum kontrol odasından gerekli şekilde kontrol yapmasını rica ederiz.
 • Sunum kuralları, bildiri yazarlarına daha sonra duyurulacaktır
 • Jüri tarafından yapılacak olan değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki bildiriler için ayrı ayrı ÖDÜL ve BELGE verilecektir.
  • 1. Sözel Sunum (Klinik çalışmalar)
  • 1. Sözel Sunum (Temel-Moleküler çalışmalar)
  • 2. Sözel Sunum
  • 3. Sözel Sunum
  • 1.Kısa Sözel Sunum
  • 1. Poster Sunum
Önemli Tarihler