KURULLAR

Düzenleme Kurulu

Dernek Başkanı
Prof. Dr. Şükran Darcan

Kongre Başkanı
Prof. Dr. Abdullah Bereket

Kongre Sekreterleri
Doç. Dr. Belma Haliloğlu
Prof. Dr. Serap Demircioğlu

Üye
Prof. Dr. Olcay Evliyaoğlu
Prof. Dr. Cengiz Kara
Prof. Dr. Tülay Güran
Prof. Dr. Korcan Demir

BİLİMSEL KURUL

Prof. Dr. Abdullah Bereket
Prof. Dr. Aysun Bideci
Prof. Dr. Şükran Darcan
Prof. Dr. Korcan Demir
Prof. Dr. Tülay Güran
Doç. Dr. Belma Haliloğlu
Prof. Dr. Cengiz Kara
Prof. Dr. Serap Demircioğlu

Önemli Tarihler