Bilimsel Program

SAAT SALON A SAAT SALON B
13:30-13:45 Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Şükran Darcan, Prof. Dr. Abdullah Bereket
   
13:45-15:00 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Feyza Darendeliler, Prof. Dr. Tülay Güran    
13:45-14:30

SF1 in Health and Disease
Prof. Dr. Christa Flueck
   
14:30-15:00 Olgularla Nadir Adrenal Yetmezlik Sebepleri
Prof. Dr. Tülay Güran
   
15:00-15:20 Kahve Molası
15:20-16:30 Oturum başkanları: Prof. Dr. Şükran Darcan, Prof. Dr. Merih Berberoğlu 15:20-16:30 Oturum başkanları: Prof. Dr. Zerrin Orbak, Prof. Dr. Cengiz Kara
15:20-15:40

Turner Sendromu’nda Fertilite Korunması
Prof. Dr. Barış Ata
15:20-15:50 ETA Guideline 2022 Işığında Çocukluk Çağı Tiroid Kanseri Yönetimi
Prof. Dr. Şükran Poyrazoğlu
15:40-16:00 Klinefelter Sendromu’nda Fertilite Korunması
Prof. Dr. Ümit Gül
15:50-16:20 Olgularla Atipik Tiroid Testlerine Yaklaşım
Prof. Dr. Korcan Demir
16:00- 16:20 Türkiye’de Fertilite Korunmasının Hukuki Alt Yapısı
Prof. Dr. Gürkan Sert
16:20-16:30 Tartışma
16:20-16:30 Tartışma    
16:30-16:50 Kahve Molası
16:50-17:20 Endokrin Söyleşi- Olgularla Leptin tedavisi
Prof.Dr.Mehmet Nuri Özbek, Doç.Dr.Belma Haliloğlu, Uzm.Dr.Deniz Özalp Kızılay
16.50-17.20 Endokrin Söyleşi - Hipofosfatemik Rikets Tedavisinde Güncellemeler
Uzm. Dr. Büşra Gürpınar Tosun
17:20-18:30 Sözel Sunumlar – 1
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Serap Demircioğlu, Prof. Dr. Nazlı Gönç
17:20-18:30 Kısa Sözel Sunumlar – 1
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu, Prof. Dr. Bumin Dündar
20:00-21.00 Deprem Temalı Söyleşi Oturumu
SAAT SALON A SAAT SALON B
08:30-09:00 Çalışma Grubu Toplantıları - 1
(Boy Kısalığı ve Büyüme, Obezite, DSD, Turner, Kemik, Endokrin Bozucu, Kronik Hastalıklar)
   
09:00-09:30 Çalışma Grubu Toplantıları - 2
(Tiroid, Puberte, Adrenal, Cinsiyet Uyuşmazlığı, Noonan, Akondroplazi, Hirsutizm-Endokrin Hipertansiyon)
   
09:30-10:30 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ömer Tarım, Doç. Dr. Belma Haliloğlu

Hypothalamus and Monogenic Obesity: New Mechanisms, New Genes
Martin Wabitsch
   
10:30-10:50 Kahve Molası
10:50-11:35

Uydu Sempozyumu - Pfizer
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Abdullah Bereket
Çocukluk Çağı Büyüme Hormonu Eksikliğinde Tedavi Optimizasyonu
Prof. Dr. Feyza Darendeliler
11:35-12:45 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Abdullah Bereket, Prof. Dr. Bilgin Yüksel 11:35-12:45 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehmet Nuri Özbek, Prof. Dr. Halil Sağlam
11:35-12:05 Erişkin Endokrinoloji Gözüyle Akromegali ve Hiperprolaktinemi Yönetiminde Zorluklar
Prof. Dr. Fahrettin Keleştimur
11:35-12:05 Hipoglisemik Hastada Ne Zaman Metabolik Hastalık Düşünmeliyiz?
Prof. Dr. Yaşar Cesur
12:05-12:35 Beyin Cerrahisi Gözüyle Akromegali ve Hiperprolaktinemi Yönetiminde Zorluklar
Prof. Dr. İbrahim Ziyal
12:05-12:35 Hiperinsülinizm Tanı ve Tedavisinde Yenilikler
Doç. Dr. Hüseyin Demirbilek
12:35-12:45 Tartışma 12:35-12:45 Tartışma
12:45-14:15 Öğle Yemeği
14:15-15:45 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Behzat Özkan, Prof. Dr. Gülay Karagüzel 14:15-15:45 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Olcay Evliyaoğlu, Doç. Dr. Samim Özen
14:15-14:45 Osteogenezis İmperfekta Medikal Tedavisi Güncelleme ve Yeni Ajanlar
Prof. Dr. Serap Demircioğlu
14:15-14:45 SGA, Sendromik ve Orantısız Boy Kısalıklarına Moleküler Genetik Yaklaşım Stratejisi
Prof. Dr. Yasemin Alanay
14:45-15:15 Osteogenezis İmperfekta Cerrahisi: Nasıl, Ne Zaman?
Prof. Dr. Hakan Kınık
14:45-15:15 Hipopituitarizmli Hastaya Genetik Yaklaşım
Uzm. Dr. Zehra Yavaş Abalı
15:15-15:45 Osteogenezis İmperfekta Tedavisinde Fizik Tedavinin Rolü
Prof. Dr. Evrim Karadağ Saygı
15:15-15:45 Akondroplazi Tanı ve Tedavi
Dr. Öğr. Üyesi Saygın Abalı
15:45-16:05 Kahve Molası
16:05-16:35

Pedtalks - Sandoz
Büyüme Hormonu Tedavisi Hangi Endikasyonda Hangi Dozda Verilmeli? Doz Yönetimi Nasıl Yapılmalı?
Prof. Dr. Erdal Eren, Doç. Dr. Onur Akın
16:05-16:35 Workshop - Medtronic
16:35-17:05 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ece Böber, Prof. Dr. Aysun Bideci

Boy Uzatma Cerrahisi , Kime, Ne Zaman? Nasıl?
Prof. Dr. Hakan Kınık
16:35-17:05 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Firdevs Baş, Prof Dr. İhsan Esen

Prematüre Osteopenisi Yönetimi

Prof. Dr. Selim Kurtoğlu
17:05-18:05 Sözel Sunumlar - 2
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Zeynep Şıklar, Prof. Dr. Leyla Akın
17:05-18:05 Kısa Sözel Sunumlar - 2
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Oya Ercan, Prof. Dr. Pınar İşgüven
18:05-19:00 Poster Sunumları - 1 18:05-19:00 Poster Sunumları - 2
SAAT SALON A SAAT SALON B
08:00-10:00 Yeterlilik Sınavı    
10:00-11:00 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ayfer Alikaşifoğlu, Prof. Dr. Murat Aydın

Management of obesity in childhood- Is there a magic stick?
Prof.Dr.Martin Wabitsch
   
11:00-11:20 Kahve Molası
11:20-13:00 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Rüveyde Bundak, Prof. Dr. Erdal Eren 11:20-13:00 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Filiz Tütüncüler, Prof. Dr. Ayhan Abacı
11:20-12:00 Tip-1 Diyabet Tedavisinde Güncel İhtiyaçlar ve ISPAD 2022 Konsensusları Işığında Öneriler
Prof. Dr. Şükrü Hatun
11:20-12:00 Tüm Yönleriyle Mc Cune Albright Sendromu
Prof. Dr. Zeynep Atay
12:00-12:30 Tip-1 Diyabetin Tanısı, Ayırıcı Tanısı ve Monojenik Diyabet
Doç. Dr. Belma Haliloğlu
12:00-12:30 Mc Cune Albright Sendromu: Fibroz Displazi Yönetimi
Prof. Dr. Damla Gökşen
12:30-13:00 Olgularla Tip-1 Diyabetli Çocuklarda Psikolojik ve Sosyal Destek Yaklaşımları
Psk. Yeşim Yenigül
12:30-13:00 Disfonksiyone Uterin Kanamalar
Doç. Dr. Fatma Dursun
13:00-14:00 Öğle Yemeği
14:00-14:45 Endokrin Söyleşisi
İdiopatik Boy Kısalığında Ne Zaman Mukopolisakkaridoz Düşünelim

Prof. Dr. Halil Sağlam
14:00-14:30

Pedtalks - Sandoz
Büyüme Hormonu Tedavisinde Yetersiz Yanıt ve Yönetimi
Doç. Dr. Samim Özen, Doç. Dr. Hande Turan
14:45-15:45

Oturum başkanları: Prof.Dr.Alev Özon, Prof.Dr.Filiz Cizmecioglu

Challenging Cases with Diabetes Insipitus in Pediatrics
Prof. Dr.Mohamad Maghnie
   
15:45-16:05 Kahve Molası
16:05-17:05 Sözel Sunumlar - 3
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Serap Semiz, Prof. Dr. Gül Yeşiltepe Mutlu
16:05-17:05 Kısa Sözel Sunumlar - 3
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Hakan Döneray, Prof. Dr. Mehmet Keskin
17:05-17:30 Poster Sunumları - 3 17:05-17:30 Poster Sunumları - 4
17:30-18:00 Endokrin Söyleşisi
Testiküler Adrenal Rest Tümörlü KAH Olgularının Genotipleri
Prof. Dr. Zehra Aycan
18:00-19:00 Dernek Toplantısı    
SAAT SALON A
08:30-09:30 Akılcı İlaç Kullanımı
09:30-10:00 Kahve Molası
10:00-11:00 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Peyami Cinaz, Prof. Dr. Atilla Çayır
10:00-10:30 Feokromasitoma Tanı ve Ayırıcı Tanısı
Prof. Dr. İlker Tolga Özgen
10:30-11:00 Feokromasitoma Perioperatif ve Uzun Dönem Tedavi ve Takibi
Prof. Dr. Nihal Hatipoğlu
11:00-11:30 Kapanış
Önemli Tarihler