Bilimsel Program

SAAT İLERİ KURSU / A SALON SAAT GİRİŞ KURSU / B SALON
13.00 – 13.30 AÇILIŞ
Prof. Dr. Şükran Darcan, Prof. Dr. Abdullah Bereket, Prof. Dr. Cengiz Kara
13.30-13.45 Kurs Açılışı ve Pediatrik Endokrinolojiye Giriş
Prof. Dr. Abdullah Bereket, Prof. Dr. Cengiz Kara
  CGB – KAH OLGU ÇALIŞMASI 13.45-15.15 Büyüme
13.30 – 14.30 Cinsiyet Gelişim Bozukluğu
Prof. Dr. Şükran Darcan
13.45-14.35 Kısa Boy
Prof. Dr. Filiz Tütüncüler
14.30 – 15.30 Konjenital Adrenal Hiperplazi
Prof. Dr. Zeynep Şıklar
14.35-15.15 Uzun Boy
Prof. Dr. Nihal Hatipoğlu
15.30 – 16.00 Ara 15.15-15.30 Ara
  ADOLESAN OLGU ÇALIŞMASI 15.30-17.00 Puberte
16.00 – 17.00 PKOS ve Hirsutizm
Prof. Dr. Cengiz Kara
15.30-16.15 Erken Puberte
Prof. Dr. Aysun Bideci
17.00 – 18.00 Anormal Uterin Kanamalar
Prof. Dr. Ahmet Anık
16.15-17.00 Geç Puberte
Prof. Dr. Ayhan Abacı
    17.00-17.15 Ara
    17.15-18.00 Olgu Sunumları-1
    17.15-17.25 Olgu 1. Büyüme hormonu eksikliği olan çocuk
Dr. Hüsnü Maraşlı
    17.25-17.35 Olgu 2. Uzun boylu çocuk
Dr. Burcu Şenkalfa
    17.35-17.45 Olgu 3. Yavaş ilerleyen erken ergenliği olan kız
Dr. İlkyaz Türktan
    17.45-18.00 Olgu 4. Yapısal büyüme-puberte gecikmesi olan ergen
Dr. Emine Özbiçer
SAAT İLERİ KURSU / A SALON SAAT GİRİŞ Kursu / B SALON
  BÜYÜME OLGU ÇALIŞMASI 09.00-10.30 Cinsiyet Gelişim Bozuklukları
09.00 – 10.00 Monogenik Boy Kısalıkları
Prof. Dr. Semra Çetinkaya
09.00-09.45 46, XY Cinsiyet gelişim bozukluklarına yaklaşım
Prof. Dr. Tülay Güran
10.00 – 10.40 Büyüme Hormonu Tedavisi
Prof. Dr. Feyza Darendeliler
09.45-10.30 46, XX Cinsiyet gelişim bozukluklarına yaklaşım
Prof. Dr. Zeynep Şıklar
10.40 – 11.00 Ara 10.30-10.45 Ara
  OLGU TARTIŞMALARI-1 10.45-12.15 Tiroid
11.00 – 11.20 Olgu 1: Prolaktinoma
Dr. Semra Bahar
10.45-11.30 Konjenital hipotiroidi
Prof. Dr. Olcay Evliyaoğlu
11.20 – 11.40 Olgu 2: Erişkine Geçiş Hipopituitarizm Olgusu
Dr. Kadriye Cansu Şahin
11.30-12.15 Otoimmün tiroidit ve Edinsel hipotiroidi
Prof. Dr. Gülay Karagüzel
11.40 – 12.00 Olgu 3: Cushing Sendromu
Dr. Dilek Bingöl Aydın
12.15-12.20 Ara
12.00 – 12.40 MAKALE NASIL YAZILIR?
Prof. Dr. Feyza Darendeliler
12.20-13.00 Olgu Sunumları-2
12.40 – 13.40 Yemek Arası 12.20-12.30 Olgu 5. Kuşkulu genitalya ile doğan 46,XX bebek
Dr. Şükriye Tuğçe Çelebi Kazgan
  PUBERTE OLGU ÇALIŞMASI 12.30-12.40 Olgu 6. Amenore/virilizasyon ile başvuran 46,XY kız
Dr. Agâh Akın
13.40 – 14.40 Mikropenis, Kriptorşidizm, Jinekomasti
Prof. Dr. Şenay Savaş Erdeve
12.40-12.50 Olgu 7. Doğumsal hipotiroidizmli bebek
Dr.Hatice Nursoy
14.00 – 15.00 Hipogonadizm Tedavisi
Prof. Dr. Ayhan Abacı
12.50-13.00 Olgu 8. Edinsel hipotiroidizmli çocuk
Dr. Nilay Tuğçe Işık Bayar
15.00 – 15.20 Ara 13.00-14.00 Öğle yemeği
  SU METABOLİZMASI OLGU ÇALIŞMASI 14.00-15.30 Diyabet ve Obezite
15.20 – 16.20 Diyabetes İnsipitus, UAHDS, Serebral Tuz Kaybı
Prof. Dr. Alev Özön
14.00-14.45 Tip 1 Diyabet
Prof. Dr. Gül Yeşiltepe Mutlu
  OLGU TARTIŞMALARI-2 14.45-15.30 Obezite ve Metabolik Sendrom
Prof. Dr. Gönül Çatlı
16.20 – 16.40 Olgu 4: Addison Hastalığı
Dr. Özge Besci
15.30-15.45 Ara
16.40 – 17.00 Olgu 5: Endokrin Hipertansiyon
Dr. Ebru Barsal Çetiner
15.45-17.15 Raşitizm
17.00 – 17.20 Olgu 6: Anoreksiya nevrosa
Dr. Pınar Atla
15.45-16.30 Kalsiyopenik Raşitizm
Prof. Dr. Abdullah Bereket
17.20 – 17.40 Olgu 7: Konjenital Hipotiroidizm (İlaç Kesme)
Dr. Elif Eviz
16.30-17.15 Hipofosfatemik Raşitizm
Prof. Dr. Zerrin Orbak
17.40 – 18.00 Olgu 8: Graves Hastalığı
Dr. Semiha Bekfilavioğlu
17.15-17.30 Ara
    17.30-18.10 Olgu Sunumları-3
    17.30-17.40 Olgu 9. Monogenik diyabet olan çocuk
Dr.Zülal Özdemir Uslu
    17.40-17.50 Olgu 10. Tip 2 diyabet olan ergen
Dr. Ekim Helhel
    17.50-18.00 Olgu 11. Raşitizm olgusu
Dr. Ozan Urem
    18.00-18.10 Olgu 12. Hipokalsemi ile başvuran olgu
Dr. Hakan Birinci
       
SAAT İLERİ KURSU / A SALON SAAT GİRİŞ KURSU / B SALON
  KEMİK OLGU ÇALIŞMASI 09.00-10.00 Endokrin Aciller-1
09.00 – 10.00 Osteoporoz
Prof. Dr. Damla Gökşen
09.00-09.30 Hipoglisemi
Prof. Dr. Bülent Hacıhamdioğlu
  OLGU TARTIŞMALARI-3 09.30-10.00 Diyabet Ketoasidozu
Prof. Dr. Heves Kırmızıbekmez
10.00 – 10.20 Olgu 9: Hipofosfatemik Rikets
Dr. Sibel Ergin Şahin
10.00-10.20 Olgu Sunumları-4
10.20 – 10.40 Olgu 10: Hipoparatiroidizm
Dr. Büşra Demir
10.00-10.10 Olgu 13. Ketotik hipoglisemi ile başvuran olgu
Dr. Hasan Karakaş
10.40 – 11.00 Ara 10.10-10.20 Olgu 14. Ketoasidoz koması ile başvuran olgu
Dr. Barış Kolbaşı
  OLGU TARTIŞMALARI-4 10.20-10.30 Ara
11.00 – 11.20 Olgu 11: Hiperparatiroidizm
Dr. Arzu Jalilova
10.30-11.30 Endokrin Aciller-2
11.20 – 11.40 Olgu 12: Konjenital Hiperinsülinizm
Dr. Reyhan Deveci Sevim
10.30-11.00 Adrenal kriz
Doç. Dr. Edip Ünal
11.40 – 12.00 Olgu 13: Neonatal Diyabet
Dr. Hanife Gül Balkı
11.00-11.30 Hiperkalsemi
Prof. Dr. Leyla Akın
12.00 – 12.15 DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ
Prof. Dr. Cengiz Kara
11.30-11.50 Olgu Sunumları-5
    11.30-11.40 Olgu 15. Adrenal kriz ile başvuran olgu
Dr. Zeynep Durak
    11.40-11.50 Olgu 16. Hiperkalsemi ile başvuran olgu
Dr. Cemile Ece Çağlar Şimşek
    11.50-12.00 Kapanış ve Değerlendirme
Prof. Dr. Cengiz Kara
SAAT SALON A SAAT SALON B
13:30-13:45 Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Şükran Darcan, Prof. Dr. Abdullah Bereket
   
13:45-15:00 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Feyza Darendeliler, Prof. Dr. Tülay Güran    
13:45-14:30

SF1 in Health and Disease
Prof. Dr. Christa Flueck
   
14:30-15:00 Olgularla Adrenal Hastalıklarda Tanı Zorlukları
Prof. Dr. Tülay Güran
   
15:00-15:20 Kahve Molası
15:20-16:30 Oturum başkanları: Prof. Dr. Şükran Darcan, Prof. Dr. Merih Berberoğlu 15:20-16:30 Oturum başkanları: Prof. Dr. Zerrin Orbak, Prof. Dr. Cengiz Kara
15:20-15:40

Turner Sendromu’nda Fertilite Korunması
Prof. Dr. Barış Ata
15:20-15:50 ETA Guideline 2022 Işığında Çocukluk Çağı Tiroid Kanseri Yönetimi
Prof. Dr. Şükran Poyrazoğlu
15:40-16:00 Klinefelter Sendromu’nda Fertilite Korunması
Prof. Dr. Ümit Gül
15:50-16:20 Olgularla Atipik Tiroid Testlerine Yaklaşım
Prof. Dr. Korcan Demir
16:00- 16:20 Türkiye’de Fertilite Korunmasının Hukuki Alt Yapısı
Prof. Dr. Gürkan Sert
16:20-16:30 Tartışma
16:20-16:30 Tartışma    
16:30-16:50 Kahve Molası
16:50-17:20 Endokrin Söyleşi- Olgularla Leptin tedavisi
Prof.Dr.Mehmet Nuri Özbek, Doç.Dr.Belma Haliloğlu, Uzm.Dr.Deniz Özalp Kızılay
16.50-17.20 Endokrin Söyleşi - Hipofosfatemik Rikets Tedavisinde Güncellemeler
Uzm. Dr. Büşra Gürpınar Tosun
17:20-18:30 Sözel Sunumlar – 1
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Serap Demircioğlu, Prof. Dr. Nazlı Gönç
17:20-18:30 Kısa Sözel Sunumlar – 1
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu, Prof. Dr. Bumin Dündar
SS1 Ulusal düzeyde 17αhidroksilaz/17,20 liyaz eksikliğine bağlı konjenital adrenal hiperplazili olguların tanı ve izlem özellikleri
Prof. Dr. Zeynep Şıklar
KS1 Çocuklarda Tiroid Hastalıklarına Yaklaşımda Yeni Bir Yöntem: Hasta Başı El Tipi Ultrasonografi
Prof. Dr. Ahmet Anık
SS2 Karyotipinde Y Kromozomu Taşıyan Gonad Disgenezisi Olgularında Klinik, Fenotipik ve Genetik Özellikler ile Germ Hücreli Tümör Riskinin Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Gönül Çatlı
KS2 Göz tutulumu olmaksızın LRP5 ilişkili otozomal resesif kalıtımlı osteoporoz
Doç. Dr. Nursel Muratoğlu Şahin
SS3 Cinsiyet Gelişim Bozukluğu Olgularında Doğumda Atanan Cinsiyetten Bireysel Cinsiyet Kimliğine Değişim: Tek Merkez Uzun Dönem Sonuçları
Dr. Arzu Jalilova
KS3 Çocuk ve adölesanlarda puberte ile serum D vitamini bağlayıcı protein düzeyindeki değişimin serum D vitamini düzeyine olan etkisi
Prof. Dr. Hakan Döneray
SS4 Puberte Gecikmesi Nedeniyle Başvuran Yapısal Büyüme Puberte Gecikmesi Ve İzole Hipogonadotropik Hipogonadizm Tanılı Erkek Çocuklarının Uzun Dönem Boy Ve Puberte Gelişimi Durumlarının Değerlendirilmesi
Dr. Özge Doğan
KS4 Çocukluk çağında farmakolojik dozda glukokortikoid kullanımına ikincil adrenal yetmezlik ve buna etkiyen unsurların incelenmesi
Dr. Miraç Ünlü
SS5 Nikotinamid nükleotit transhidrogenaz (NNT) eksikliğine bağlı primer adrenal yetmezliği olan hastalarda NAD(P)+ transhidrojenaz aktivitesinin değerlendirilmesi
Dr. Tuba Seven Menevşe
KS5 Tiroid Hormonu Direnci Sendromunda Tiroid Hormonu Reseptör Beta Geninde(THRB) Mutasyonel Spektrum Araştırılması: Tek Genetik Merkezi Deneyimi
Doç. Dr. Keziban Aslı Bala
SS6 Testiküler Adrenal Rest Tümörlü Konjenital Adrenal Hiperplazi Tanılı Hastaların Genotipleri
Prof. Dr. Zehra Aycan
KS6 Çocukluk döneminde tanı alan papiller tiroid karsinomu hastalarının erişkin dönem seyrinin değerlendirilmesi
Dr. Özge Bayrak Demirel
SS7 Pubertal Jinekomastide Anksiyete, Depresyon ve Beden Algısının Değerlendirilmesi
Dr. Gamze Çelmeli
KS7 Osteopetrozis: Klinik Deneyimimiz
Dr. Ebru Gök
    KS8 Çocuklarda Subklinik Hipotiroidi Etyolojisindeki Nedenlerin Çeşitliliği
Dr. Ayşe Yaşar
    KS9 Konjenital Hipotiroidi Taramasından Gelen Bebeklerde Başvuru Özellikleri ve Geçici/Kalıcı Hipotiroidi Oranları
Dr. Ahmet Kahveci
    KS10 Medüller tiroid kanseri olgularında klinik ve laboratuvarın tanısal önemi
Dr. Onur Gözmen
SAAT SALON A SAAT SALON B
08:30-09:00 Çalışma Grubu Toplantıları - 1
(Boy Kısalığı ve Büyüme, Obezite, DSD, Turner, Kemik, Endokrin Bozucu, Kronik Hastalıklar)
   
09:00-09:30 Çalışma Grubu Toplantıları - 2
(Tiroid, Puberte, Adrenal, Cinsiyet Uyuşmazlığı, Noonan, Akondroplazi, Hirsutizm-Endokrin Hipertansiyon)
   
09:30-10:30 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ömer Tarım, Doç. Dr. Belma Haliloğlu

Hypothalamus and Monogenic Obesity: New Mechanisms, New Genes
Martin Wabitsch
   
10:30-10:50 Kahve Molası
10:50-11:35

Uydu Sempozyumu - Pfizer
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Abdullah Bereket
Çocukluk Çağı Büyüme Hormonu Eksikliğinde Tedavi Optimizasyonu
Prof. Dr. Feyza Darendeliler
11:35-12:45 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Abdullah Bereket, Prof. Dr. Bilgin Yüksel 11:35-12:45 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehmet Nuri Özbek, Prof. Dr. Halil Sağlam
11:35-12:05 Erişkin Endokrinoloji Gözüyle Akromegali ve Hiperprolaktinemi Yönetiminde Zorluklar
Prof. Dr. Fahrettin Keleştimur
11:35-12:05 Hipoglisemik Hastada Ne Zaman Metabolik Hastalık Düşünmeliyiz?
Prof. Dr. Yaşar Cesur
12:05-12:35 Beyin Cerrahisi Gözüyle Akromegali ve Hiperprolaktinemi Yönetiminde Zorluklar
Prof. Dr. İbrahim Ziyal
12:05-12:35 Hiperinsülinizm Tanı ve Tedavisinde Yenilikler
Doç. Dr. Hüseyin Demirbilek
12:35-12:45 Tartışma 12:35-12:45 Tartışma
12:45-14:15 Öğle Yemeği
14:15-15:45 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Behzat Özkan, Prof. Dr. Gülay Karagüzel 14:15-15:45 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Olcay Evliyaoğlu, Doç. Dr. Samim Özen
14:15-14:45 Osteogenezis İmperfekta Medikal Tedavisi Güncelleme ve Yeni Ajanlar
Prof. Dr. Serap Demircioğlu
14:15-14:45 SGA, Sendromik ve Orantısız Boy Kısalıklarına Moleküler Genetik Yaklaşım Stratejisi
Prof. Dr. Yasemin Alanay
14:45-15:15 Osteogenezis İmperfekta Cerrahisi: Nasıl, Ne Zaman?
Prof. Dr. Hakan Kınık
14:45-15:15 Hipopituitarizmli Hastaya Genetik Yaklaşım
Uzm. Dr. Zehra Yavaş Abalı
15:15-15:45 Osteogenezis İmperfekta Tedavisinde Fizik Tedavinin Rolü
Prof. Dr. Evrim Karadağ Saygı
15:15-15:45 Akondroplazi Tanı ve Tedavi
Dr. Öğr. Üyesi Saygın Abalı
15:45-16:05 Kahve Molası
16:05-16:35

Uydu Sempozyumu – Sandoz
Büyüme Hormonu Tedavisi Hangi Endikasyonda Hangi Dozda Verilmeli? Doz Yönetimi Nasıl Yapılmalı?
Prof. Dr. Erdal Eren, Doç. Dr. Onur Akın
16:35-17:05 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ece Böber, Prof. Dr. Aysun Bideci

Boy Uzatma Cerrahisi , Kime, Ne Zaman? Nasıl?
Prof. Dr. Hakan Kınık
16:35-17:05 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Firdevs Baş, Prof Dr. İhsan Esen

Prematüre Osteopenisi Yönetimi

Prof. Dr. Selim Kurtoğlu
17:05-18:05 Sözel Sunumlar - 2
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Zeynep Şıklar, Prof. Dr. Leyla Akın
17:05-18:05 Kısa Sözel Sunumlar - 2
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Oya Ercan, Prof. Dr. Pınar İşgüven
SS8 Çocuklarda Cushing hastalığının klinik, tanı ve tedavi sonuçları: Çok merkezli çalışma
Dr.Gürkan Tarçın
KS11 Tip 1 diyabetli çocuklarda non-invazif bir yöntem olan tırnak yatağı kapilleroskopisi ile mikrovasküler etkilenmenin değerlendirilmesi
Doç. Dr. Melek Yıldız
SS9 Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemi Tedavisinin Endokrin Sistemler ve Üreme İşlevleri Üzerinde Uzun Dönem Etkileri: Tek Merkez Deneyimi
Dr. Hasan Karakaş
KS12 Diyabetik Ketoasidoz ile Başvuran Obez HNF1β Olgusu
Dr. Ahmet Kahveci
SS10 Çocuklarda Osteogenezis İmperfekta Özellikleri Olmayan Primer Osteoporoz: Klinik ve Genetik Özellikler
Dr. Buşra Gürpınar Tosun
KS13 Tip 1 Diyabetli Çocuklarda Neopterin ve Triptofan Yolakları: Endotel Disfonksiyonun Göstergesi Olarak İzoksantopteridin
Prof. Dr. Olcay Evliyaoğlu
SS11 Çocukluk Çağında Başvuran Nonfonksiyone Hipofizer Adenomlar: Tek Merkez Deneyimi
Dr. Selen Hürmüzlü Közler
KS14 İdiopatik Boy kısalığı Çocuklarda Yeni Nesil Dizi Analizi ile Varyant Taranması: Tek Merkez Deneyimi
Dr. Emrullah Arslan
SS12 Pediatrik Karaciğer Nakil Hastalarında Endokrinolojik Yan Etkilerin Değerlendirilmesi
Dr. Şafak Demirtaş
KS15 Mitokondriyal Diyabet Tanılı Hastada Mitokondriyal Biyoenerjetik Fonksiyonun Değerlendirilmesi
Dr. Buşra Gürpınar Tosun
SS13 Hipofosfatemi ile başvuran olgularda etiyololojik değerlendirme: Tek merkez deneyimi
Dr. Mehmet Eltan
KS16 Boy Kısalığı Nedeni ile Hedeflenmiş Yeni Nesil Dizi Analizi Yapılan Hastaların Fenotip-Genotip Özelliklerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Dr. Rabia Meral
    KS17 Tip 1 diabetes mellitus tanılı çocuk hastalarda diabetik nefropatinin erken bir belirteci: idrar plasmin düzeyi
Dr. Mihriban İnözü
    KS18 Konjenital hipopituitarizm tanılı olguların klinik ve moleküler genetik özelliklerinin değerlendirilmesi
Dr. Zehra Yavaş Abalı
    KS19 Prepubertal tip 1 diyabetli çocuklarda büyümenin değerlendirilmesi ve büyüme-remisyon dönemi ilişkisi
Dr. Emine Ayça Cimbek
18:05-19:00 Poster Sunumları - 1 18:05-19:00 Poster Sunumları - 2
SAAT SALON A SAAT SALON B
08:00-10:00 Yeterlilik Sınavı    
10:00-11:00 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ayfer Alikaşifoğlu, Prof. Dr. Murat Aydın

Management of obesity in childhood- Is there a magic stick?
Prof.Dr.Martin Wabitsch
   
11:00-11:20 Kahve Molası
11:20-13:00 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Rüveyde Bundak, Prof. Dr. Erdal Eren 11:20-13:00 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Filiz Tütüncüler, Prof. Dr. Ayhan Abacı
11:20-12:00 Tip-1 Diyabet Tedavisinde Güncel İhtiyaçlar ve ISPAD 2022 Konsensusları Işığında Öneriler
Prof. Dr. Şükrü Hatun
11:20-12:00 Tüm Yönleriyle Mc Cune Albright Sendromu
Prof. Dr. Zeynep Atay
12:00-12:30 Tip-1 Diyabetin Tanısı, Ayırıcı Tanısı ve Monojenik Diyabet
Doç. Dr. Belma Haliloğlu
12:00-12:30 Mc Cune Albright Sendromu: Fibroz Displazi Yönetimi
Prof. Dr. Damla Gökşen
12:30-13:00 Olgularla Tip-1 Diyabetli Çocuklarda Psikolojik ve Sosyal Destek Yaklaşımları
Psk. Yeşim Yenigül
12:30-13:00 Disfonksiyone Uterin Kanamalar
Doç. Dr. Fatma Dursun
13:00-14:00 Öğle Yemeği
14:00-14:45 Endokrin Söyleşisi
İdiopatik Boy Kısalığında Ne Zaman Mukopolisakkaridoz Düşünelim

Prof. Dr. Halil Sağlam
14:00-14:30

Uydu Sempozyumu – Sandoz
Büyüme Hormonu Tedavisinde Yetersiz Yanıt ve Yönetimi
Doç. Dr. Samim Özen, Doç. Dr. Hande Turan
14:45-15:45

Oturum başkanları: Prof.Dr.Alev Özon, Prof.Dr.Filiz Cizmecioglu

Challenging Cases with Diabetes Insipitus in Pediatrics
Prof. Dr.Mohamad Maghnie
   
15:45-16:05 Kahve Molası
16:05-17:05 Sözel Sunumlar - 3
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Serap Semiz, Prof. Dr. Gül Yeşiltepe Mutlu
16:05-17:05 Kısa Sözel Sunumlar - 3
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Hakan Döneray, Prof. Dr. Mehmet Keskin
SS14 Time in Tight Range (70-140 mg/dl aralığındaki süre): Tip 1 Diyabet yönetiminde yeni bir parametre olabilir mi?
Dr. Elif Eviz
KS20 Konjenital Adrenal Hiperplazili Çocuklarda Osteoprotogerin ve Sklerostinin Kemik Metabolizmasındaki Rolü
Dr. Esra Erkul
SS15 Primer konjenital hipotiroidi olgularının moleküler genetik özelliklerinin değerlendirilmesi
Dr. Zehra Yavaş Abalı
KS21 Çok merkezli olarak çocukluk yaş grubunda tanı alan kraniofaringiomalı olguların değerlendirilmesi
Prof. Dr. Zeynep Şıklar
SS16 Tip 1 Diyabette Tedavi Modeline Göre Bazal İnsülin Oranı: Sweet Diabetes Çalışma Grubu Verileri
Dr. Ferda Evin
KS22 Prematür adrenarş kızlarda erişkin boyu etkiliyor mu?
Doç. Dr. Doğuş Vurallı
SS17 Maskenin Arkasındaki Diyabetler
Dr. Gözde Gürpınar
KS23 Medulloblastom Tedavisi Sonrası Uzun Dönem Endokrin Komplikasyonlar Ve Büyüme Hormon Tedavisinin Nihai Boya Etkisi
Dr. Elif Keleştemur
SS18 Kistik fibrozis ilişkili diyabette insülin tedavisinin solunum fonksiyonları, pulmoner alevlenme ve beslenme üzerine etkileri
Doç.Dr. Doğuş Vurallı
KS24 Hiperkalsemik Hastalarımızın Klinik Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi
Dr. Aysel Yıldız Boyraz
SS19 2015-2020 Yılları Arasında Adıyaman İli Yenidoğan Konjenital Hipotiroidi Tarama Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Semih Bolu
KS25 Erken Pubertede Gonadotropin Salgılatıcı Hormon Agonist Tedavisinin Polikistik Over Sendromu ve Over Rezervi Üzerine Etkisi
Dr. Gönül Büyükyılmaz
    KS26 Hafif Klinik Seyirli MODY-9 Olgusu
Dr. Agâh Akın
    KS27 Williams-Beuren Sendromlu Olguların Endokrin Sorunlarının Değerlendirilmesi ve Multidisipliner İzlemin Önemi
Dr. Burçe Orman
17:05-17:30 Poster Sunumları - 3 17:05-17:30 Poster Sunumları - 4
17:30-18:00 Endokrin Söyleşisi
Testiküler Adrenal Rest Tümörlü KAH Olgularının Genotipleri
Prof. Dr. Zehra Aycan
18:00-19:00 Dernek Toplantısı    
SAAT SALON A
08:30-09:30 Akılcı İlaç Kullanımı
09:30-10:00 Kahve Molası
10:00-11:00 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Peyami Cinaz, Prof. Dr. Atilla Çayır
10:00-10:30 Feokromasitoma Tanı ve Ayırıcı Tanısı
Prof. Dr. İlker Tolga Özgen
10:30-11:00 Feokromasitoma Perioperatif ve Uzun Dönem Tedavi ve Takibi
Prof. Dr. Nihal Hatipoğlu
11:00-11:30 Kapanış
Önemli Tarihler